Wordt de beste coach voor ‘the job’

Stilstand is achteruitgang! Dit aloude gezegd gaat op voor diegenen die denken dat ze als teamleider op hun werk alles netjes geregeld hebben en verwachten dat de rest daarna vanzelf gaat. Het is belangrijk dat jij en je team zich blijven ontwikkelen. Met talentmanagement kunnen de talenten in je team zich verder ontwikkelen. En jij ontwikkelt daarin mee. Want ook dat hoort bij talentmanagement. Hoe zorg je ervoor dat je samen met je team doorontwikkelt? In dit blog leggen we het uit.

Goed draaiende teams ontwikkelen

Goed draaiende teams zijn de stuwende kracht in een bedrijf. Ze kunnen echt het verschil maken! Hoe komt een goed draaiend team tot stand? Met het volgen van een talentmanagementopleiding krijg je de inzichten en tools die nodig zijn voor teamontwikkeling. Die tools en inzichten krijg je in zo’n opleiding uiteraard niet op een presenteerblaadje. Die moet je zelf ontdekken. Hoe doe je dat?

Talentmanagement en competentiemanagement

Talentmanagement kun je niet los zien van competentiemanagement. Maar wat is het? Vanuit de visie van de organisatie worden taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in functies of rollen. Die vormen de basis om te bepalen over welke competenties een medewerker dient te beschikken met het bijbehorende gewenste gedrag. Als dat eenmaal vaststaat is kan er met de talentontwikkeling begonnen worden.

Elk teamlid zijn eigen talenten ontwikkelen

Bij talentmanagement worden de persoonlijke (potentiële) talenten van elke individuele medewerker in kaart gebracht. Als die bekend zijn kan het voorkeursgedrag en het ontwikkelpotentieel per persoon worden vastgesteld. Met de combinatie van competentie- en talentmanagement zorg je ervoor dat het voorkeursgedrag van de medewerker op één lijn ligt met het door de organisatie gewenste gedrag.

Stel je eigen topteam samen

Wil jij ook de succescoach van een topteam worden? Een beproefde manier voor het toepassen van talentmanagement is het volgen van een training TMA Teamanalyse. Deze teamtraining geeft iedereen in het team direct inzicht in de vereiste individuele talenten van elk teamlid en het bijbehorende voorkeursgedrag. Het volgen van zo’n teamtraining zorgt voor meer begrip en acceptatie van de verschillende karakters in je team. Ook geeft de TMA Teamanalyse exact aan wat je team nodig heeft om nog beter, of zelfs optimaal, te presteren. Je krijgt zo als teamleider de succesformule aangereikt om je team om te toveren tot een winnend team!

Categorieën: Uncategorized