Payroll is de constructie waarbij u het administratieve, juridische en financiƫle deel als het ware overdraagt aan een ander: het payrollbureau. De constructie is begin deze eeuw ontstaan in de horeca en het toerisme omdat in deze branches veel gewerkt wordt met wisselend personeel met wisselende contracten. Het gemak van deze constructie heeft zo langzamerhand ook grond gevonden in andere branches zoals de bouw, de zorg, zakelijke dienstverlening en zelfs de overheid. Hierna worden nog een aantal veelgestelde vragen beantwoord over payroll.

Ben ik nog wel ‘baas’ over mijn medewerkers?

In de normale arbeidsverhouding verandert er helemaal niets. Uw werknemers woorden gewoon door u zelf aangestuurd en u blijft uw werknemers zelf aanspreken op het functioneren. Ook de werkinhoudelijke zaken en leertrajecten vinden zoals gebruikelijk plaats. Het enige dat verandert is de afzender van het salarisstrookje, het bankrekeningnummer en het aanspreekpunt voor de salarisadministratie.

Wat kost payrolling?

Gebruikelijk is dat alle personeelskosten worden omgerekend naar de kosten per ingezet uur. In deze kosten wordt dan rekening gehouden met zaken als de sociale en fiscale lasten, maar ook zaken als ziekteverzuim en pensioen. Meestal wordt gesproken over de payroll omrekenfactor. Dat is de factor die je moet vermenigvuldigen met het brutoloon om het payrolltarief te kunnen berekenen. Meestal ligt deze factor tussen de 1,6 en 1,9.

Is payroll legaal?

Payroll is volkomen legaal. Er is wel wat ophef geweest over payroll bedrijven die de payrollconstructie gebruiken de CAO te omzeilen om zo lagere lonen te kunnen betalen of om meer flexibele contracten aan te kunnen bieden. Dit zijn echter de uitzonderingen en komt in de praktijk nauwelijks voor.

Wat betekent payrolling voor mijn werknemer?

Voor uw werknemer verandert de juridische relatie en administratieve relatie. Voor al het overige (rechten en plichten) verandert er helemaal niets. Ook t.a.v. sociale en werknemersverzekeringen verandert er helemaal niets. Omdat uw werknemer te maken heeft met een professionele partij die niets anders doet dan personeelsadministratie, zijn payroll werknemers vaak zelfs blij met de nieuwe situatie.

 

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *