Wie regelt de looncompensatie?

Veel bedrijven in Nederland zijn hard getroffen door de coronacrisis. Als ondernemer wilt u natuurlijk goed voor uw medewerkers zorgen, en de compensatieregeling voor werkgevers van de overheid helpt daarbij. Maar hoe werkt looncompensatie voor payrollmedewerkers? Wie moet er dan voor de compensatie zorgen? Payrollbedrijf Kiezen zocht het voor u uit!

De compensatieregeling

De overheid heeft een compensatieregeling voor werkgevers opgetuigd. Dit is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling kan snel worden toegekend en staat open voor meer bedrijven dan bij werktijdverkorting het geval was. Bedrijven die meer dan 20 procent omzetverlies verwachten door de crisis mogen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal 90 procent van de loonsom.

NOW is gunstiger

Voor werknemers is deze vergoeding voordeliger dan de oude regeling met werktijdverkorting. Werknemers zijn onder deze regeling verzekerd van het feit dat zij hun volledige loon behouden. Bij werktijdverkorting teerde u als werknemer in op uw ww-rechten, maar dat is met deze regeling ook niet meer zo. Bovendien geldt de NOW ook voor flex- en uitzendkrachten.

Wie regelt de looncompensatie voor payrollmedewerkers?

Maar wie regelt die looncompensatie voor payrollmedewerkers dan? Bedrijven moeten hierbij een onderscheid gaan maken tussen werknemers die zij zelf in dienst hebben en de externe medewerkers. Voor de eerste groep kan de werkgever looncompensatie aanvragen, maar voor de externe medewerkers kunnen zij dat niet. Juridisch gezien zijn payrollers namelijk in dienst van het payrollbedrijf. Dat betekent dus dat het payrollbedrijf in actie moet komen om looncompensatie voor de payrollmedewerkers te regelen. Of uren doorbetaald moeten worden en of er sprake is van overmacht is afhankelijk van meerdere factoren. Dit ligt bijvoorbeeld aan wat er afgesproken is in de overeenkomst met het payrollbedrijf en of er nog werkzaamheden worden verricht.

Categorieën: Payroll nieuws