Als uw investeringen nergens terug te zien zijn

Langdurig zieke werknemers. Het is de nachtmerrie van elke onderneming. U moet immers de werkkrachten doorbetalen, maar u ziet deze investeringen nergens in terug. U moet vaak extra kosten maken, omdat u tijdelijk een extra kracht aan moet nemen. Dat betekent dus dubbele kosten. Die nieuwe, tijdelijke kracht moet ingewerkt worden, waardoor de andere werknemers weer minder tijd over hebben voor hun eigen werk. Kortom, stukje bij beetje loopt het werk achter en raakt de pot leger. Hoe zit het nou precies in Nederland met het doorbetalen van werknemers bij ziekte? En kan een oplossing zoals payroll misschien uitkomst bieden?

Hoe zit het met die loondoorbetaling bij ziekte?

Zeker voor kleine ondernemers is de regeling dat werknemers doorbetaald moeten worden bij ziekte nekkend. Als het aan hen ligt, neemt het volgende kabinet deze regeling op de schop. In Nederland is het nu geregeld dat bedrijven twee jaar lang zieke werknemers voor 70% moeten doorbetalen. Om een pijnlijke vergelijking te maken: in de rest van Europa ligt deze periode gemiddeld op twee wéken. Het percentage dat door wordt betaald, is wel iets groter (80% in Zweden en 100% in Noorwegen bijvoorbeeld), maar gezien over de gehele periode van twee jaar zijn deze percentageverschillen niet noemenswaardig meer. Zeker voor kleine ondernemers is de regeling in Nederland zeer pijnlijk. Het gaat enorm in de kosten en papieren lopen en leidt regelmatig tot een faillissement. Gelukkig is er een manier om de dans te kunnen ontspringen. Neem uw werknemers niet zélf in dienst, maar schakel een payrollbedrijf in als juridisch werkgever van uw krachten.

Wat kan payroll voor de kleine ondernemer betekenen?

Als u als kleine ondernemer uw financiële zaken uitbesteedt aan een payrollbedrijf, dan betaalt u enkel voor de gewerkte uren. U geniet daarmee wel van de voordelen, maar merkt geen nadelen. Zo hoeft u zelf niet die hele rompslomp aan salarisadministratie en arbeidsovereenkomsten te regelen. Tegelijkertijd worden jouw financiële zaken zorgvuldig, transparant en tijdig geregeld. Raakt een werknemer (langdurig) ziek? Dan regelt het payrollbedrijf, als juridisch werkgever van de kracht, de loondoorbetaling. Hierbij nog enkele extra voordelen van werken via payroll:

  • U heeft meer tijd voor uw corebusiness
  • U kunt meer nieuwe klanten binnenhalen
  • U krijgt geen facturen bij ziekte of vakantie
  • U heeft nog steeds de regie over uw zaken
  • U betaalt geen kosten voor een dure accountant

Houd uw onderneming overeind dankzij payroll

Kortom, als u geen slachtoffer wilt zijn van de hoge kosten voor zieke en extra werknemers, dan biedt payroll u de oplossing. Ga op zoek naar een gedegen, ervaren en betrouwbaar payrollbedrijf. En laat u informeren over de vele voordelen van payroll!

Categorieën: Payroll nieuws