Minister Asscher

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat er geen nieuwe wetgeving zal komen met betrekking tot payroll. De Minister ziet te weinig draagvlak voor een nieuwe payrollwet. Dit is gebleken uit een brief van de Minister aan de Tweede Kamer.

De zogenoemde motie Hamer

In de brief die Minister Asscher heeft gestuurd aan de Tweede Kamer staat dat er nog niet uitvoering gegeven wordt aan de zogenoemde motie Hamer. In deze motie staat dat payrollwerknemers in principe dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als de werknemers die niet bij een payrollbedrijf in dienst zijn. Ondanks dat Minister Asscher in eerste instantie had aangegeven dat hij met een nieuwe wetgeving rondom payrolling zou komen, is deze nieuwe wetgeving nu echter van de baan.

Er was te weinig draagvlak

Minister Asscher geeft een aantal redenen waarom de Minister afziet van een nieuwe wetgeving voor payroll. Hij is van mening dat er geen overeenstemming is bereikt over de reikwijdte van behandeling. Nog een reden voor het besluit van de Minister is dat de sociale partners er niet uitgekomen zijn om een eensluidend advies te geven over driehoeksrelaties waar payrolling ook onder valt. De minister geeft hier dus mee aan dat er te weinig draagvlak was voor een nieuwe wetgeving met betrekking tot payroll binnen het kabinet. Echter heeft minister Asscher aangegeven dat hij met meer informatie zal komen voor de begrotingsbehandeling. Blijf dus de ontwikkelingen volgen, want het kan zomaar zijn dat er alsnog een nieuwe wetgeving zal komen.

ABU

De brancheorganisatie ABU is zeer tevreden over het feit dat de wettelijke beperking van payroll niet door zal gaan. Ze zijn van mening dat dit duidelijkheid schept in de branche. Ook weten de payrollbedrijven en de bedrijven die een payrollbedrijf in de hand nemen waar zij aan toe zijn. Hierdoor is de onrust die is gekomen door de mogelijkheid van een nieuwe wetgeving verdwenen als sneeuw voor de zon.

NBBU heeft bezwaar sinds dag één

De NBBU heeft altijd al laten weten dat zij het niet eens zijn met het kabinet om nieuwe wetgeving te realiseren met betrekking op payroll. Deze geeft aan dat het gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden niet nodig is. Dit wordt veroorzaakt doordat de beloning voor payrollwerknemers al gelijkwaardig is aan medewerkers die in dienst zijn bij de inlener. Ook hebben payrollkrachten al een eigen pensioenregeling en zo hebben zij ook recht op bijscholing. Wij raden u aan de ontwikkelingen te blijven volgen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent op het gebied van payrolling.

Categorieën: Payroll nieuws