Heeft u deze wijziging al doorgevoerd?

Afgelopen juli is het minimumloon weer aangepast in Nederland. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel werknemers als werkgevers. Bent u al bekend met de gewijzigde waarde? Wilt u weten wat dit voor u kan betekenen? En moet u nou, als u volgens payroll werkt, zelf iets regelen met de loonbetalingen? In dit blog leest u meer informatie over de wijzigingen in het minimumloon en of er nu iets van u verwacht wordt aangaande payroll.

Meer informatie over het minimumloon

Het wettelijk minimumloon (wml) wordt in Nederland tweemaal per jaar aangepast. Dit gebeurt in januari en in juli. Welke wijziging er precies plaatsvindt, is afhankelijk van de gemiddelde prijsstijging en de gemiddelde loonontwikkeling in Nederland. Het minimumloon is het laagste salaris dat een werkgever aan een werknemer mag betalen. Dit loon wordt gezien als een redelijk inkomen voor verrichte arbeid. Het minimumloon van 100% geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot en met de AOW-leeftijd. Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt een lager percentage.

Wat er in grote lijnen veranderd is

De laatste wijzigingen in het minimumloon kunnen op twee punten samengevat worden. De eerste wijziging heeft betrekking op de leeftijd van het volledige minimumloon. Deze is gewijzigd van 23 in 22 jaar. De tweede wijziging heeft betrekking op de hoogte van het loon van werknemers tussen de 18 en 22 jaar. Deze gaat namelijk omhoog. Voor werknemers zijn deze aanpassingen positief. Voor werkgevers wellicht wat minder. Dat brengt ons bij de vraag wat er voor u verandert op het gebied van payroll. Zowel als u zelf werkt middels een payrollconstructie als dat u uw medewerkers laat verlonen via payroll. Lees verder om te ontdekken of er nu iets van u verwacht wordt.

De voordelen van een payrollbedrijf

Wordt u, als payroller, betaald volgens het minimumloon? Of heeft u medewerkers in dienst die u via payroll uitbetaalt volgens het minimumloon? Dan hoeft u zelf helemaal niets te doen. Een van de grootste voordelen van een payrollbedrijf, is dat zij uw gehele financiële administratie uit handen nemen. Zij verwerken de wijzigingen in de arbeidsovereenkomsten en betalen voortaan de lonen volgens de laatste wettelijke wijziging uit. Omdat de ondernemer de regie over de administratie behoudt bij payroll, zal alles wel eerst uitvoerig besproken en geaccordeerd worden. Ideaal, toch?

Profiteer ook van payroll

Wilt u ook niet meer 2 keer per jaar een dure boekhouder in moeten schakelen om de arbeidsovereenkomsten en uitbetalingen van uw werknemers met minimumloon te laten regelen? Kies dan ook voor payroll. Bekijk of er in uw regio een payrollbedrijf zit en profiteer van de vele voordelen!

Categorieën: Payroll nieuws